Verdeling

Een akte van verdeling is een notariële akte die wordt opgemaakt in alle gevallen wanneer er gemeenschappelijke onverdeelde bezittingen en schulden worden toebedeeld aan een of meer deelgenoten. Zo heb je een akte van verdeling nodig wanneer je bijvoorbeeld een huis hebt en dit na het ontbinden van een huwelijk, een samenlevingsovereenkomst of een geregistreerd partnerschap verdeeld en toegedeeld moet worden. Het huis komt dan op één naam te staan.

Lees alles goed door omdat bij het door jou te kiezen voordeelpakket bijzondere voorwaarden van toepassing kunnen zijn in geval van (verplicht) aanvullende werkzaamheden in je dossier. Deze aanvullende werkzaamheden zijn werkzaamheden die op voorhand niet bekend zijn, niet op voorhand worden aangegeven door (de) partij(en) of verplicht zijn om te doen en dus na de opdrachtverlening door Ouwerkerk Notariaat moeten worden verricht.
Denk hierbij aan werkzaamheden op verzoek van derden, werkzaamheden die door (de) partij(en) zelf wordt/worden aangevraagd of werkzaamheden die bij de behandeling van je dossier noodzakelijk c.q. verplicht blijken te zijn om zo aan de (wettelijke) taak van de notaris te kunnen voldoen. Al deze aanvullende werkzaamheden zijn dan noodzakelijk bij de behandeling en afronding van je dossier.

Wat er in jouw dossier allemaal bij de prijs is inbegrepen lees je hier. Indien wij in jouw dossier meer (moeten) doen, kijk dan hier voor de bijzondere voorwaarden.