Hypotheek

Een hypothecaire geldlening, in het gewone taalgebruik vaak hypotheek genoemd, is een lening waarbij in ruil voor het verkrijgen van deze geldlening een registergoed, zoals je woning, als onderpand dient. Met een notariële hypotheekakte geef je (de hypotheekgever) degene die geld aan je uitleent (bijvoorbeeld een bank of ouders) zekerheid (de hypotheeknemer). Om de geldverstrekker te beschermen heeft deze dan het recht om het onderpand in het openbaar te verkopen als je je afspraken niet nakomt.

Lees alles goed door omdat bij het door jou te kiezen voordeelpakket bijzondere voorwaarden van toepassing kunnen zijn in geval van (verplicht) aanvullende werkzaamheden in je dossier. Deze aanvullende werkzaamheden zijn werkzaamheden die op voorhand niet bekend zijn, niet op voorhand worden aangegeven door (de) partij(en) of verplicht zijn om te doen en dus na de opdrachtverlening door Ouwerkerk Notariaat moeten worden verricht.
Denk hierbij aan werkzaamheden op verzoek van derden, werkzaamheden die door (de) partij(en) zelf wordt/worden aangevraagd of werkzaamheden die bij de behandeling van je dossier noodzakelijk c.q. verplicht blijken te zijn om zo aan de (wettelijke) taak van de notaris te kunnen voldoen. Al deze aanvullende werkzaamheden zijn dan noodzakelijk bij de behandeling en afronding van je dossier.

Wat er in jouw dossier allemaal bij de prijs is inbegrepen lees je hier. Indien wij in jouw dossier meer (moeten) doen, kijk dan hier voor de bijzondere voorwaarden.