Levering

Met de notariële akte van levering (ook wel transportakte genoemd) gaat de eigendom van de woning over van de verkoper naar de koper en word je dus eigenaar van de woning. Hierbij dient de koopovereenkomst als uitgangspunt. De eigendomsoverdracht is afgerond wanneer de notaris een afschrift van de akte van levering inschrijft bij het Kadaster.

Lees alles goed door omdat bij het door jou te kiezen voordeelpakket bijzondere voorwaarden van toepassing kunnen zijn in geval van (verplicht) aanvullende werkzaamheden in je dossier. Deze aanvullende werkzaamheden zijn werkzaamheden die op voorhand niet bekend zijn, niet op voorhand worden aangegeven door (de) partij(en) of verplicht zijn om te doen en dus na de opdrachtverlening door Ouwerkerk Notariaat moeten worden verricht.
Denk hierbij aan werkzaamheden op verzoek van derden, werkzaamheden die door (de) partij(en) zelf wordt/worden aangevraagd of werkzaamheden die bij de behandeling van je dossier noodzakelijk c.q. verplicht blijken te zijn om zo aan de (wettelijke) taak van de notaris te kunnen voldoen. Al deze aanvullende werkzaamheden zijn dan noodzakelijk bij de behandeling en afronding van je dossier.

Wat er in jouw dossier allemaal bij de prijs is inbegrepen lees je hier. Indien wij in jouw dossier meer (moeten) doen, kijk dan hier voor de bijzondere voorwaarden.