Werkwijze

Om alles in je dossier zo goed mogelijk te laten verlopen, hanteren wij de volgende werkwijze. Lees dit goed door zodat je weet waar je aan toe bent. Vanzelfsprekend kan je altijd contact met ons opnemen wanneer je vragen hebt.

 • De pakketprijzen zoals vermeld op deze site gelden alleen wanneer je ook daadwerkelijk via Ouwerkerk Online opdracht geeft.
 • Je moet het vragenformulier op deze site juist en volledig invullen.
 • Na ontvangst van je opdracht, ontvang je van ons per email een opdrachtbevestiging.
 • Er mag absoluut geen sprake zijn van een spoedeisende situatie. Als diensten met spoed verricht moeten worden, dan wordt een hoger tarief in rekening gebracht. De snelheid waarmee je dossier wordt afgewikkeld is mede afhankelijk van de workload bij Ouwerkerk Notariaat. Uiteraard doen wij ons uiterste best om jouw zaak zo snel als mogelijk op deugdelijke wijze af te wikkelen.
 • Alle benodigde stukken (ook die van de door jou ingeschakelde tussenperso(o)n(en) of andere partijen, zoals banken, dienen volledig en ruim op tijd aangeleverd te zijn. In principe dienen wij alle gegevens twee weken voor de datum van ondertekening te hebben ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn dan behoudt Ouwerkerk Notariaat zich het recht voor om een hoger tarief in rekening te brengen.
 • Uit oogpunt van efficiency zal de communicatie met Ouwerkerk Notariaat voornamelijk via email verlopen. Hiermee stem je in.
 • Je accepteert dat je niet altijd dezelfde dag teruggebeld wordt. Wij zullen in ieder geval terugbellen op de eerstvolgende werkdag nadat jij gebeld hebt.
 • Je kunt niet op iedere gewenste datum/tijdstip voor het tekenen van de akte(n) terecht. De datum en het tijdstip van ondertekening van de akte(n), worden in overleg met de mensen van Ouwerkerk Notariaat bepaald. Uiteraard zullen wij ons uiterste best doen om een voor jou passende datum en/of tijdstip te vinden.
 • Het bedrag van de nota dient uiterlijk op de dag voor de dag van ondertekenen op onze rekening te staan. Mocht je een opdracht intrekken voordat de akte(n) ondertekend wordt/worden terwijl wij al wel werkzaamheden hebben verricht, dan zullen wij voor die reeds verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten een declaratie sturen. Aangezien het ondertekenen de afronding is en de voorbereidende werkzaamheden het meeste werk zijn, zal de declaratie voor een ingetrokken opdracht tussen de 25 en 80% van de nota bedragen.
 • Op de dienstverlening van Ouwerkerk Notariaat zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.
 • Bovengemelde Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op Ouwerkerk Online.