Spelregels verdeling

  • Je bent een particulier en geen ondernemer.
  • Het is geen bedrijfspand en geen recreatiewoning.
  • Je afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en er is geen discussie.
  • Je regelt zelf de ontslag hoofdelijkheid bij de bank (indien van toepassing).
  • Je hebt geen machtiging van een derde nodig voor ondertekening van de akte (bijvoorbeeld van een rechter, bewindvoerder of curator)