Levering + Hypotheek + Samenlevingsovereenkomst

Met de notariële akte van levering (vroeger ook wel transportakte genoemd) gaat de eigendom van de woning over van de verkoper naar de koper en word je dus eigenaar van de woning. Hierbij dient de koopovereenkomst als uitgangspunt. De eigendomsoverdracht is afgerond wanneer de notaris een afschrift van de akte van levering inschrijft bij het Kadaster.

Een hypothecaire geldlening, in het gewone taalgebruik vaak hypotheek genoemd, is een lening om de aankoop van een registergoed zoals je nieuwe woning te kunnen bekostigen waarbij in ruil voor het verkrijgen van deze geldlening je nieuwe woning als onderpand dient. Met een notariële hypotheekakte geef je (de hypotheekgever) degene die geld aan je uitleent (bijvoorbeeld een bank of ouders) zekerheid (de hypotheeknemer). Om de geldverstrekker te beschermen heeft deze dan het recht om het onderpand in het openbaar te verkopen als je je afspraken niet nakomt.

In een samenlevingsovereenkomst leg je afspraken vast tussen jou en je partner. Een reden om een notarieel samenlevingscontract aan te gaan is dat je fiscaal partner van elkaar wilt worden. Indien je samen een koopwoning hebt of er zijn kinderen dan is een notarieel samenlevingscontract zeker aan te raden. Je beslist zelf wat erin komt te staan. Bijvoorbeeld hoe je de woonlasten en kosten voor levensonderhoud verdeelt. Maar ook wat er gebeurt met de spullen die je gezamenlijk hebt gekocht, als je uit elkaar gaat of een van jullie komt te overlijden. Met een aan de samenlevingsovereenkomst gehechte lijst kan je aangeven welke spullen ieder aanbrengt en privé moeten blijven. Bovendien kan je als samenwoners in het notarieel samenlevingscontract elkaar aanwijzen tot partnerpensioengerechtigde.
Let op: zonder een testament zijn jullie geen erfgenaam van elkaar!

Lees alles goed door omdat bij het door jou te kiezen voordeelpakket bijzondere voorwaarden van toepassing kunnen zijn in geval van (verplicht) aanvullende werkzaamheden in je dossier. Deze aanvullende werkzaamheden zijn werkzaamheden die op voorhand niet bekend zijn, niet op voorhand worden aangegeven door (de) partij(en) of verplicht zijn om te doen en dus na de opdrachtverlening door Ouwerkerk Notariaat moeten worden verricht.
Denk hierbij aan werkzaamheden op verzoek van derden, werkzaamheden die door (de) partij(en) zelf wordt/worden aangevraagd of werkzaamheden die bij de behandeling van je dossier noodzakelijk c.q. verplicht blijken te zijn om zo aan de (wettelijke) taak van de notaris te kunnen voldoen. Al deze aanvullende werkzaamheden zijn dan noodzakelijk bij de behandeling en afronding van je dossier.

Wat er in jouw dossier allemaal bij de prijs is inbegrepen lees je hier. Indien wij in jouw dossier meer (moeten) doen, kijk dan hier voor de bijzondere voorwaarden.