KIK-akte

De prijzen op onze site gaan uit van een zogenaamde KIK-akte. KIK is een afkorting van Keten Integratie Kadaster. Een KIK-akte bevat gedeeltelijk gestandaardiseerde tekstfragmenten.

Met de inschrijving van een KIK-akte wordt een akte volledig geautomatiseerd door een van onze notarissen bij het Kadaster ter inschrijving aangeboden. Hierdoor zijn er bij het Kadaster minder handelingen nodig en daarom brengt het Kadaster daarvoor een gereduceerd tarief in rekening
(€ 94,00 in plaats van € 165,00).

In de meeste gevallen is het mogelijk om de akte via een KIK-akte in te schrijven bij het Kadaster maar dit is mede afhankelijk van uw geldverstrekker.

Soms kunnen wij geen KIK-akte voor u maken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer:

  • de tenaamstelling in het Kadaster anders is dan de werkelijke eigendomssituatie (bijvoorbeeld wanneer het huis uit een nalatenschap komt);
  • er sprake is van vestiging van beperkte rechten zoals opstalrecht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden;
  • er sprake is van erfpacht of wijzigingen van erfpachtsvoorwaarden, erfpachtconversies etc;
  • één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden;
  • er sprake is van een gedeeltelijk perceel;
  • één van de partijen in het buitenland woont;
  • de woning deel uitmaakt van een (nieuwbouw) project;
  • er sprake is van (wijziging, onder-) splitsing in appartementsrechten;
  • er sprake is van einde zakelijk recht door tenietgaan of vermenging;
  • er in de akte sprake is van rangwisseling, cessie en bijverband.

Bovengemelde opsomming is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld maar aan wijzigingen onderhevig die door het Kadaster worden vastgesteld. Noch de notaris, noch u kan invloed uitoefenen op het tarief of de keuze voor een KIK-akte of niet. Soms moeten door onvoorziene omstandigheden een akte worden “ont-kikt” waardoor we u een nieuwe nota moeten sturen.
Alle kadasterkosten worden door ons één op één afgedragen aan het Kadaster.