Spelregels levering

  • Je bent een particulier en geen ondernemer.
  • Je koopt de woning van een particulier en niet van een (woning)corporatie of van een ondernemer.
  • Het is geen bedrijfspand, geen nieuwbouw en geen recreatiewoning.
  • Je koopt een bestaand pand zonder beperkte rechten en met een geheel kadastraal perceel.
  • Je gaat de woning zelf bewonen.
  • De levering omvat de volle eigendom van een geheel kadastraal perceel, verkregen krachtens de titel van koop.
  • De koopovereenkomst is opgemaakt door een makelaar.
  • Wij ontvangen de koopovereenkomst zo spoedig mogelijk na het accepteren van de offerte.
  • Je voldoet tijdig aan de voorwaarden uit de koopovereenkomst, zoals het stellen van een bankgarantie.
  • Je hebt geen machtiging van een derde nodig voor ondertekening van de akte (bijvoorbeeld van een rechter, bewindvoerder of curator).