Spelregels levering+hypotheek

 • Je bent een particulier en geen ondernemer.
 • Je koopt de woning van een particulier en niet van een (woning)corporatie of van een ondernemer.
 • Je koopt een bestaand pand zonder beperkte rechten en met een geheel kadastraal perceel.
 • Het is geen bedrijfspand, geen nieuwbouw en geen recreatiewoning
 • Je gaat de woning zelf bewonen.
 • Het is geen bedrijfsfinanciering.
 • Je dient zelf de einddatum van de geldigheidsduur van de hypotheekofferte van je geldverstrekker te bewaken (o.a. in verband met eventuele rentestijgingen). Dit om bereidstellingsprovisie te voorkomen. Ouwerkerk Notariaat draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
 • De levering omvat de volle eigendom van een geheel kadastraal perceel, verkregen krachtens de titel van koop.
 • De koopovereenkomst is opgemaakt door een makelaar.
 • Wij ontvangen de koopovereenkomst zo spoedig mogelijk na het accepteren van de offerte.
 • Je voldoet tijdig aan de voorwaarden uit de koopovereenkomst, zoals het stellen van een bankgarantie.
 • Je hebt geen machtiging van een derde nodig voor ondertekening van de akten (bijvoorbeeld van een rechter, bewindvoerder of curator).
 • Beide akten worden op dezelfde dag gepasseerd.