Spelregels verdeling zonder nieuwe hypotheek

  • Je bent een particulier en geen ondernemer.
  • Het is geen bedrijfspand en geen recreatiewoning.
  • Je afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en er is geen discussie.
  • Het is geen bedrijfsfinanciering.
  • Je dient zelf de einddatum van de geldigheidsduur van de hypotheekofferte van je geldverstrekker te bewaken (o.a. in verband met eventuele rentestijgingen). Dit om bereidstellingsprovisie te voorkomen. Ouwerkerk Notariaat draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
  • Je regelt zelf de ontslag hoofdelijkheid bij de bank (indien van toepassing).
  • Er is geen sprake van oversluiten (doorhaling van de oude/huidige hypotheek bij het Kadaster).
  • Je hebt geen machtiging van een derde nodig voor ondertekening van de akte(n) (bijvoorbeeld van een rechter, bewindvoerder of curator).
  • Beide akten worden op dezelfde dag gepasseerd.